UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.283.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-10-02

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o robotę budowlaną pod nazwą "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie"
Wnoszę o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następującymi załącznikami:
- wszelkie dokumenty dotyczące oszacowania wartości zamówienia - w szczególności wszelkie dokumenty stanowiące podstawę oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, np. kosztorys inwestorki,
- oferty wykonawców z załącznikami, w szczególności kosztorysami ofertowymi.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.283.2020 Wniosek - protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-07 09:38:35
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-02
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-10-08 14:41:48