UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.280.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - gospodarka mieszkaniowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2020-09-30

Data odpowiedzi: 2020-10-06

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej:

1.       W jaki sposób Państwa Gmina realizuje swoje zadania w obszarze zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi, a także użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność Gminy?

2.       Czy w Państwa Gminie funkcjonuje (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) albo o innych nazwach: jednostki, zakłady, spółki a także Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS”, które zarządzają budynkami i lokalami mieszkalnymi a także użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność Gminy? Jeśli tak, proszę o podanie dokładnej nazwy i adres.

3.       Proszę o udzielenie ogólnych informacji o wyżej wskazanych podmiotach (zaznacz znakiem „x” właściwa odpowiedź lub udziel odpowiedzi słownej).

a.       Forma organizacyjno-prawna

Zakład budżetowy

 

Jednostka budżetowa

 

Spółka prawa handlowego (jeżeli tak, to proszę zaznaczyć jedną z poniższych opcji):

 

a)       Spółka jawna

 

b)      Spółka komandytowa

 

c)       Spółka partnerska

 

d)      Spółka komandytowo-akcyjna

 

e)      Spółka akcyjna

 

f)        Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

b.      Forma własności

Przedsiębiorstwo państwowe

 

Przedsiębiorstwo prywatne

 

Przedsiębiorstwo komunalne

 

Przedsiębiorstwo spółdzielcze

 

Przedsiębiorstwo będące własnością pracowników

 

Inna forma własności (jaka?)

 

c.       wiek

Krótszy niż 1 rok

 

Powyżej 1 roku do 5 lat

 

Powyżej 5 lat do 10 lat

 

Powyżej 10 lat do 15 lat

 

Powyżej 20 lat

 

d.      Ile oddziałów administracyjnych

Do 5

 

Do 10

 

Nie posiada oddziałów

 

e.       Wielkość zatrudnienia

Do 5 pracowników

 

Od 6 do 15

 

Od 16 do 25

 

Powyżej 25

 

f.        Wybór formy zarządu

Bezpośrednie zarządzanie przez pracowników gminy

 

Tzw. System pośredni, w którym zarządzanie zasobem powierza się gminnym jednostkom organizacyjnym np. zakładom budżetowym, spółkom komunalnym

 

Tzw. System zleceniowy, w którym gmina powierza zarządzanie profesjonalnemu zarządcy, którym jest podmiot prywatny, lub przekazanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Towarzystwu Budownictwa Społecznego

 

4.       Ile rodzin zamieszkuje w systemie „TBS” w całej gminie?

5.       Mieszkania w systemie „TBS” wynajmowane są za partycypacją czy kaucją?

6.       Jakie są źródła finansowania „TBS”?


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.280.2020 Wniosek - gospodarka mieszkaniowa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-02 09:36:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-30
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-07 13:58:41