UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.278.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - roszczenia o zwrot nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-09-28

Data odpowiedzi: 2020-10-05

Treść wniosku:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie w trybie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) informacji, czy:

1. nieruchomość gruntowa obejmująca działki ewidencyjne o numerach 13/8, 1319 oraz 13/10 położona w Olsztynie, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI0/00033435/1, na której znajdują się lokale:

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 38,75 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI Q/00175135/5

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 49,96 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OŁ1O/00175136/2

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 62,81 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0Q175137/9

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 35,32 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI0/00175138/6

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50,41 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0Q175139/3

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 77,12 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0017514Q/3

- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50,41 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr

zwana łącznie dalej jako „Nieruchomość”,

 

zostały skierowane jakiekolwiek do urzędu, a jeśli zostały skierowane, to jakie roszczenia o zwrot nieruchomości lub jakiekolwiek inne roszczenia dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości.
Treść odpowiedzi:
DOCX, 6,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.278.2020 Wniosek - roszczenia o zwrot nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-30 15:01:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-28
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-10-06 11:13:36