UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.277.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - położenie nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2020-09-28

Data odpowiedzi: 2020-10-09

Treść wniosku:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie w trybie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) informacji, czy:
1. nieruchomość gruntowa obejmująca działki ewidencyjne o numerach 13/8, 1319 oraz 13/10 położona w Olsztynie, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI0/00033435/1, na której znajdują się lokale:
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 38,75 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI Q/00175135/5
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 49,96 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OŁ1O/00175136/2
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 62,81 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0Q175137/9
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 35,32 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OLI0/00175138/6
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50,41 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0Q175139/3
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 77,12 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/0017514Q/3
- nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50,41 m2, położona w Olsztynie przy ul. Borowej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr
zwana łącznie dalej jako „Nieruchomość”,

położona jest na:

1) terenie specjalnej strefy ekonomicznej
2) obszarze rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz czy została podjęta w tym zakresie odpowiednia uchwała w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a jeżeli tak, to proszę o podanie tej sygnatury, jeżeli nie, proszę o informację, czy trwają prace nad podjęciem takiej uchwały, która będzie obejmowała teren na którym położona jest nieruchomość
3) obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w rozumieniu rozdziału 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz czy została podjęta w tym zakresie odpowiednia uchwała, a jeżeli tak, to proszę o podanie jej sygnatury, jeżeli nie, proszę o informację, czy trwają prace nad podjęciem takiej uchwały, która będzie obejmowała teren na którym położone są Nieruchomości?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 84,05 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.277.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-30 14:24:26
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-28
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2020-10-09 16:22:13