UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.274.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zwycięskie oferty na prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-09-25

Data odpowiedzi: 2020-09-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- zwycięskie oferty   wraz z wszystkimi załącznikami na prowadzenie Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w roku 2020 na terenie powiatu olsztyńskiego.

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.274.2020 Wniosek - zwycięskie oferty na prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-29 11:58:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-25
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-10-01 16:50:54