UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.273.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - treść warunków emisji wszystkich serii obligacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2020-09-25

Data odpowiedzi: 2020-10-08

Treść wniosku:
Działając w oparciu o art. 5 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352), wnioskuję  o przekazanie w celu ponownego wykorzystywania, informacji publicznej w postaci treści warunków emisji wszystkich serii obligacji wyemitowanych przez Państwa jednostkę samorządu terytorialnego, które pozostają nieumorzone na dzień otrzymania niniejszego pisma, w formie elektronicznej (skan lub tekst dokumentu, format danych np. PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX lub inny dogodny dla Państwa), pocztą elektroniczną (e-mail).

Ewentualnie, gdyby z jakichś przyczyn przesłanie warunków emisji obligacji nie było możliwe, proszę uprzejmie o przekazanie, dla każdej serii wyżej określonych obligacji, poniższych informacji:
1) Oznaczenie serii
2) Data emisji lub data przydziału obligacji
3) Liczba obligacji danej serii
4) Jednostkowa cena nominalna
5) Data wykupu
6) Wysokość oprocentowania (jeżeli oprocentowanie jest zmienne, proszę o podanie marży ponad stopę WIBOR)
7) Podmiot pełniący funkcję agenta emisji obligacji lub oferującego obligacje

w formie elektronicznej (tekst lub tabela, format danych np. PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX lub inny dogodny dla Państwa lub bezpośrednio w treści wiadomości), pocztą elektroniczną (e-mail). Jeżeli wnioskowane informacje zostały już udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, proszę uprzejmie o wskazanie adresu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 396,28 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.273.2020 Wniosek - treść warunków emisji wszystkich serii obligacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-29 11:54:49
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-25
Odpowiedzialny: Aneta Arcipowska
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2020-10-08 08:42:56