UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.271.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zwycięskie oferty na prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-09-24

Data odpowiedzi: 2020-09-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- zwycięskie oferty   wraz z wszystkimi załącznikami na prowadzenie Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w roku 2020 na terenie powiatu Miasto Olsztyn

Treść odpowiedzi:
DOC, 92 KB metryczka
DOC, 85 KB metryczka
PDF, 4,46 MB metryczka
PDF, 18,57 MB metryczka
PDF, 562,55 KB metryczka
PDF, 957,82 KB metryczka
PDF, 218,08 KB metryczka
PDF, 2,77 MB metryczka
PDF, 566,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.271.2020 Wniosek - zwycięskie oferty na prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-29 09:51:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-24
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-10-30 14:41:41