UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.270.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-09-24

Data odpowiedzi: 2020-09-30

Treść wniosku:
Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarou nieograniczonego na „rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie.

Działając na podstawie par. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1153) proszę o udostępnienie             i umożliwienie sporządzenia kopii ofert, (tylko części kosztorysowej tj. Formularz Cenowy - wg załącznika nr 2) złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie"- wszystkich firm. Jeżeli istnieje taka możliwość proszę o udostępnienie ww. materiałów w wersji elektronicznej.
W takim przypadku wyrażam zgodę na przesłanie ich drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.270.2020 Wniosek - postępowanie na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-28 08:55:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-24
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-09-30 08:23:52