UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.268.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje o konkursie na dyrektora szpitala

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-09-23

Data odpowiedzi: 2020-09-29

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo prasowe o informacje konkursu na dyrektora Szpitala Miejskiego.:.
1. Proszę o podanie składu komisji konkursowej.
2. Proszę o podanie wymagań jakie postawiono kandydatom (lub link do bip z dokumentacją konkursową).
3. Ile osób się zgłosiło? Jakie te osoby miały kwalifikacje i doświadczenie ?
4. Co zadecydowało o wyborze pana XXXX ?
5. Czy komisja konkursowa badała przyczyny odwołania pana XXXXXX ze stanowiska XXXX Jeśli tak, to jakie to były przyczyny ?
6. W jakim stanie pan XXXX przejął szpital (jaki był na ten moment stan finansów szpitala, stan jego zadłużenia, wysokość zobowiązań) ?
7. Jaki program zaproponował pan XXXXXX ? Do czego został konkretnie zobowiązany (jaką podpisano z nim umowę, do czego został w niej zobowiązany, na jak długo został podpisany kontrakt)?

Treść odpowiedzi:
DOC, 100 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wniosek - informacje o konkursie na dyrektora szpitala
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-28 08:33:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-24
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-09-30 09:47:16