UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.263.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-09-22

Data odpowiedzi: 2020-10-02

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,     w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę       o udzielenie informacji w zakresie dotychczas wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości zlokalizowanej w Olsztynie.


Treść odpowiedzi:
DOC, 481,55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.263.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-24 14:27:00
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2020-09-21
Odpowiedzialny: Ewa Tracewicz-Gieroim
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-10-05 08:48:04