UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.266.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-09-23

Data odpowiedzi: 2020-09-25

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kopii decyzji Nr II / 86 / 2016 z 9.03.2016 r.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,23 KB metryczka
PDF, 1,47 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.266.2020 Wniosek - kopia decyzji
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-24 10:23:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-09-28 09:12:13