UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.264.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Wypis i wyrys

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-09-22

Data odpowiedzi: 2020-09-24

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Wypis z rejestru budynków i działek położonych w Olsztynie, oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 84,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.264.2020 Wniosek - Wypis i wyrys
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-24 10:23:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-22
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-09-29 09:34:03