UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.262.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyborcy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu: 2020-09-21

Data odpowiedzi: 2020-09-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (dz. U. Z 2016 roku późn.zm. 1764 t.j.) zwracam się z prośbą o informację na temat Wykazu mieszkańców, Rejestru wyborców, Ewidencji ludności.
Chodzi mi o podanie liczby mieszkańców, liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców, liczbę obywateli ujętych w ewidencji ludności z podziałem na wiek
1. Od urodzenia do 18 roku życia - na dzień 10 września 2020 r.
2. Od 18 roku życia do śmierci - na dzień 10 września 2020 r „ jak również wykazu osób z podaniem imienia i nazwiska we wszystkich wymienionych przeze mnie spisach i rejestrach.

Kwestia ta dotyczy mojego protestu wyborczego oraz złożenia w związku z tym skargi konstytucyjnej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 172,89 KB metryczka
PDF, 38,53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.262.2020 Wniosek - wyborcy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-24 10:20:29
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-21
Odpowiedzialny: Beata Albert-Zalewska
Ostatnio modyfikował: Barbara Jeziorska
Data modyfikacji: 2020-09-29 11:51:05