UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.261.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-09-18

Data odpowiedzi: 2020-09-24

Treść wniosku:
Dotyczy: ZP.271.1.20.2020.c - Wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOF.
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty, zawartych w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego dotyczącego dostawy komputerów stacjonarnych, serwerów, macierzy dyskowej, urządzeń drukujących.
Informacje, o które prosimy to:
1. Nazwy producenta i modeli wymienionego powyżej sprzętu, który wygrał w podanym postępowaniu - np. NTT, HP, Dell, Lenovo
2. Nazwa producenta i modelu procesorów, np. Intel Core i3-83xx, i7-85xx, Intel Xeon Bronze/Silver
3. Nazwa i wersja zainstalowanego systemu operacyjnego, np. Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows Serwer 2016, Android, iOS
4. Nazwa i wersja oprogramowania biurowego, np. Microsoft Office 2019 Pro, Microsoft Office 365.

Treść odpowiedzi:
PDF, 624,78 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.261.2020 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-22 12:12:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-18
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2020-09-24 12:41:44