UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXV/435/20
Data podjęcia: 30-09-2020
Data opublikowania: 29-10-2021
Miejsce opublikowania: DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021 poz. 4109
Data wejścia w życie: 13-11-2021
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Uchwały nr XL/689/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje: Wojewódzki Sąd Administracyjny pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Olsztyna stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXV/435/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/689/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-09-22 11:19:57
Wytworzył: Maria Borzym
Data wytworzenia: 2020-09-22
Odpowiedzialny: Maria Borzym
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2021-10-29 14:01:14