UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.258.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja techniczna z postępowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-09-18

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z postępowania ZP.271.1.8.2020.b pod nazwą -Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie".

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.258.2020 Wniosek - dokumentacja techniczna z postępowania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-21 12:33:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-18
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Marcin Kozłowski
Data modyfikacji: 2020-09-24 11:16:21