UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.258.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja techniczna z postępowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-09-18

Data odpowiedzi: 2020-09-24

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z postępowania ZP.271.1.8.2020.b pod nazwą -Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie".W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18.09.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący udostępnienia linku do dokumentacji technicznej dot. postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej pn.:„Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie” uprzejmie informuję, że powyższa dokumentacja znajduje się pod linkiem

https://chmura.olsztyn.eu/index.php/s/7SQwJXNqQVwQ2P4

Z związku z ograniczonymi zasobami sieciowymi link do dokumentacji będzie aktywny przez 15 dni od momentu udostępnienia, tj. do 09.10.2020r.

 

z poważaniem 

 

 

 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

 

 Urząd Miasta Olsztyna

 

 Plac Jana Pawła II 1

 

 10-101 Olsztyn

 

 

 

 

 


Treść odpowiedzi:
Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z postępowania ZP.271.1.8.2020.b pod nazwą -Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie".W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18.09.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący udostępnienia linku do dokumentacji technicznej dot. postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej pn.:„Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie” uprzejmie informuję, że powyższa dokumentacja znajduje się pod linkiem

https://chmura.olsztyn.eu/index.php/s/7SQwJXNqQVwQ2P4

Z związku z ograniczonymi zasobami sieciowymi link do dokumentacji będzie aktywny przez 15 dni od momentu udostępnienia, tj. do 09.10.2020r.

 

z poważaniem 

 

 

 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

 

 Urząd Miasta Olsztyna

 

 Plac Jana Pawła II 1

 

 10-101 Olsztyn

 

 

 

 

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.258.2020 Wniosek - dokumentacja techniczna z postępowania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-21 12:33:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-18
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Marcin Kozłowski
Data modyfikacji: 2020-09-24 11:16:21