UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.255.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kserokopia protokołu przekazania materiałów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-09-15

Data odpowiedzi: 2020-09-25

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kserokopii podpisanego protokołu przekazania przez Zamawiającego materiałów do wbudowania dla wykonawcy w celu wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z § 1 ust. 4 umowy 73/06/2020/211/02 z dnia 22 czerwca 2020 roku oraz SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie ternu".

Treść odpowiedzi:
, 66,53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.255.2020 Wniosek - kserokopia protokołu przekazania materiałów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-17 15:04:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-15
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-09-25 13:12:42