UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.253.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji pozwolenia na budowę ul. Leśna 14

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-09-11

Data odpowiedzi: 2020-09-18

Treść wniosku:
Proszę o przesłanie na adres mailowy kopii decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zmieniającej istniejącą decyzję pozwolenia na budowę całego budynku przy ul. Leśnej 14  i wgląd w dokumentację projektową stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 18.09.2020 Wnioskodawca wykonał zdjęcia  z projektu oraz  otrzymał kopię decyzji o którą  wnioskował .
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.253.2020 Wniosek - kopia decyzji pozwolenia na budowę ul. Leśna 14
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-17 14:24:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-09-21 10:14:25