UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 21-09-2020
Porządek posiedzenia:

21 września 2020r. (poniedziałek) o godz. 14.00 posiedzenie KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI komisja przeprowadzona zostanie zdalnie, dostęp pod adresem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZmM2NmOGMtOTIyYy00ODQxLWE5OWQtMWMyNTA1OTgwMTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22f926e429-f729-49d9-b618-3cdfec316e96%22%7d

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Omówienie i rozpatrzenie skarg, wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję w sprawie poruszanej przez:

  1. Panią A. P. zgłaszającej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - projekt uchwały dotyczący zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania i wysokości stawek pobieranych z tego tytułu,

  2. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

  3. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w zakresie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji RM.

  4. Pana R. K. w zakresie działań Prezydenta Olsztyna,

  5. Pana A. B. dotyczącej starań o podjęcie środków zaradczych wobec zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oddziaływania natężenia promieniowania elektromagnetycznego.

  6. Pana M. W. odnośnie działań Prezydenta Olsztyna,

  7. Panią A. W. w zakresie działalności MOPS w Olsztynie,

  8. Panią P. B. w zakresie działań miasta,

  9. Pana A. F. dot. K. P. Petycja w sprawie poprawy skomunikowania miasta i portu ,

  10. Pana M. W. w zakresie podjętej uchwały w sprawie skargi.

 1. Sprawy różne.

Protokół:
Obecność: lista obecności z 21.09.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 21.09.2020
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-09-17 14:11:50
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-09-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-10-05 13:26:26