UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.252.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-09-10

Data odpowiedzi: 2020-09-23

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- czy właściciel mieszkania przy ul. Jagiellońskiej x/x zgłaszał zamiar zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal o innej funkcji?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,05 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.252.2020 Wniosek - zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-17 13:50:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-10
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-09-24 09:16:25