UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.251.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyrok w sprawie sądowej dot. przedszkola

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-09-02

Data odpowiedzi: 2020-09-29

Treść wniosku:
1. Uprzejmie proszę o przesłanie wyroku w sprawie sądowej z właścicielką Przedszkola nr 16 o wydanie gminie obiektu.
2. Na jakim etapie jest sprawa kasacji w Sądzie Najwyższym wniesiona przez gminę Olsztyn od wyroku w sprawie przyznanego odszkodowania z tytułu zaniżonych dotacji?
3. Ile w tej chwili przedszkoli w Olsztynie złożyło do sądu pozew o odszkodowanie od gminy Olsztyn z tytułu zaniżonych dotacji? Ile zapadło wyroków i jaka jest kwota przyznanych odszkodowań?

Treść odpowiedzi:
DOC, 84 KB metryczka
DOC, 87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.251.2020 Wniosek - wyrok w sprawie sądowej dot. przedszkola
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-16 11:13:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-02
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-10-08 14:35:43