UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.249.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie dokumentów dotyczących inwestycji budowlanych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-09-08

Data odpowiedzi: 2020-09-21

Treść wniosku:
W trybie dostępu do informacji publicznej proszę o udostępnienie poprzez przesłanie e-mailem następujących materiałów w formie cyfrowej:

I - w związku z realizacją inwestycji budowlanej - tzw. Centaurus:
1.obowiązującej obecnie czasowej organizacji ruchu (kompletny projekt: mapa i opis) na ul. Głowackiego oraz al. Piłsudskiego - w związku z pobliską budową budynku;
2.informacji o zakresie (graficznie lub przez wskazanie nr działek oraz powierzchni) terenu stanowiącego własność gminy Olsztyn udostępnionego podmiotom realizującym ww. budowę;
3.informacji o wysokości opłat wniesionych przez ww. podmioty za zajęcie terenu gminy Olsztyn do dzisiaj,
4.kopii umowy dzierżawy nieruchomości lub innej umowy regulującej korzystanie z gruntów gminy Olsztyn przez podmioty realizujące inwestycję budowlaną w przedmiotowym terenie;
5.kopii umowy zawartej z inwestorem na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych w zakresie przebudowy ul. Głowackiego lub innych porozumień z inwestorem w ww. zakresie;
6.informacji o aktualnym (na dzień 3.09.2020) statusie drogi - tj. czy jest to teren budowy, czy jest to droga publiczna.

II - w związku z realizacją inwestycji budowlanych w rejonie ulic: Sikorskiego, Obrońców Tobruku, Kasprzaka:
1.projekt docelowej organizacji ruchu na ul. Kasprzaka oraz Obrońców Tobruku (część graficzna);
2.kopii umowy zawartej z inwestorem na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych w zakresie przebudowy ul. Kasprzaka lub innych porozumień z inwestorem w ww. zakresie.

III - kopii umów zawartych z inwestorami na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych w zakresie przebudowy układu drogowego lub innych porozumień z inwestorami w ww. zakresie w związku realizacją inwestycji budowlanych - budynki mieszkaniowe:
1.Quatro przy ul. Poprzecznej,
2.Nowe Zatorze przy ul. Cichej,
3.Wrzosowe Wzgórza przy ul. Cichej.
4.Pieczewo Premium na terenie dawnego poligonu.

IV - w zakresie planów inwestycyjnych:
1.czy i na kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę linii tramwajowej na ul. Wilczyńskiego (od Krasickiego do Os. Generałów)? w przypadku braku harmonogramu ww. inwestycji, czy i kiedy planowana jest przebudowa skrzyżowania ulic Wilczyńskiego, Bartąskiej i Kutrzeby na rondo? czy w ww. sytuacji planuje się zmianę organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy w celu zapewnienia ciągłości infrastruktury rowerowej?
2.jakie kroki są podejmowane w celu realizacji infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej?
3.na jakim etapie znajduje się realizacja tzw. trasy Kołodrom, zapewniającej rowerowe połączenie Jarot z centrum miasta?
4.w jakim terminie zostanie wykonany przejazd dla rowerzystów na pl. Bema przez ul. Kętrzyńskiego? czy jest przygotowany projekt lub koncepcja przejazdu? jeśli tak, proszę o jego udostępnienie.
5.na jakim etapie znajduje się wytyczenie przejazdów dla rowerzystów:
- w ciągu Łynostrady przez ul. Obrońców Tobruku (przy skrzyżowaniu z ul. Iwaszkiewicza lub w rejonie mostu nad Łyną);
- w ciągu al. Warszawskiej przez ul. Jana Heweliusza, ul. Barczewskiego oraz ul. Jagiellończyka; o komplet przejazdów na pl. Roosevelta;
- w ciągu ul. Niepodległości przez ul. Mariańską i Kościuszki oraz przez ul. Niepodległości na tych skrzyżowaniach;
- przez ul. Kasprzaka.

V - w zakresie docelowej organizacji ruchu:
1.projekt (część graficzna) organizacji ruchu na ul. Reja oraz Emilii Plater od Reja do Piłsudskiego,
2.projekt (część graficzna) organizacji ruchu na ul. Kopernika między Piłsudskiego a Mickiewicza,
3.projekt (część graficzna) organizacji ruchu na ul. Mazurskiej między Kopernika a Kościuszki,
4.projekt (część graficzna) organizacji ruchu na pl. Pułaskiego odcinek między Kościuszki a rondem na pl. Pułaskiego.

VI - w zakresie monitoringu realizacji Programu budowy układu dróg rowerowych:
1.czy prowadzony jest monitoring realizacji ww. programu?
2.czy powstał zaktualizowany harmonogram realizacji?
3.czy i kiedy przewiduje się aktualizację ww. programu?

VII – kopia protokołów z posiedzeń i/lub opinii MKUA w procedurze uchwalania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – ŚRÓDMIEŚCIE – DWORZEC GŁÓWNY


Treść odpowiedzi:
Odpowiedź została udzielona 06.11.2021 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.249.2020 Wniosek - kopie dokumentów dotyczących inwestycji budowlanych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-10 09:27:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-08
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-03-02 12:36:17