UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.248.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji nr II-441/95

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-09-08

Data odpowiedzi: 2020-09-11

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- udostępnienie kopi decyzji nr II-441/95 Prezydenta Miasta Olsztyna  z dnia 30.05.1995r, wraz z projektem budowlanym budynku w Olsztynie przy ul. Okopowej 14.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 11.09.2020 Wnioskodawca otrzymał zanonimizowaną kopię decyzji nr II/441/95 wraz z projektem.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.248.2020 Wniosek - kopia decyzji nr II-441/95
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-09 14:50:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-09-16 08:20:18