UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.247.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skan projektu budowy ul. Poziomkowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-09-08

Data odpowiedzi: 2020-09-21

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o skan lub pdf
- Projektu budowy ul. Poziomkowej na odcinku od części urządzonej do końca działki inwestycyjnej, wraz z projektami drogowymi zjazdów.
Projekt o którym mowa, inwestor był zobowiązany uzgodnić z Zarządem Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
Obowiązek ten zawarty jest w decyzji nr I – 16/2020 o warunkach zabudowy z dnia 31.01.2020 r.
- Treści pisma do ZDZiT Olsztyn z dnia 24.09.2018 r. znak: TE.481.241.2018r.

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca otrzymał odpowiedź dnia 21.09.2020 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.247.2020 Wniosek - skan projektu budowy ul. Poziomkowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-09 14:48:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-08
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-28 12:00:08