UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.246.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - powierzchnia użytkowa lokalu ul. Leśna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-08-27

Data odpowiedzi: 2020-09-08

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej:
1. Czy właściciel lokalu przy ul. Leśnej 14 uzyskał zgodę na przebudowę tarasu na część mieszkalną?
2. Jaka jest aktualna powierzchnia użytkowa lokalu?

Treść odpowiedzi:
DOC, 91 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.246.2020 Wniosek - powierzchnia użytkowa lokalu ul. Leśna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-07 11:07:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-09-08 14:14:08