UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.245.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dotacje dla przedszkoli

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-08-26

Data odpowiedzi: 2020-09-10

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji  w następującym zakresie:
1. Jaka jest liczba niepublicznych przedszkoli oraz liczba miejsc na terenie gminy, dla których przyznane są dotacje w wysokości 100% kwoty bazowej (przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności)
2. Jaka jest liczba niepublicznych placówek przedszkolnych oraz liczba miejsc na terenie gminy,dla których przyznane są dotacje w wysokości min. 75% (przedszkola zgłoszone do rejestru, lecz nie biorące udziału w publicznej rekrutacji)
3. Ile przedszkoli niepublicznych zgłosiło się w ubiegłym roku szkolnym w ramach konkursu ofert oraz jaki procent ofert wybrano?
4. Czy w ubiegłym roku na terenie Państwa gminy wystąpiły wnioski o dotację na rok budżetowy 2019, które zostały rozpatrzone negatywnie? Czy istnieją zarejestrowane przedszkola, które nie otrzymują żadnej dotacji?

Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.245.2020 Wniosek - dotacje dla przedszkoli
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-04 14:53:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-26
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-10-19 15:03:03