UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.244.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - obiekt posiadający laboratoria badawcze

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-09-02

Data odpowiedzi: 2020-09-09

Treść wniosku:
W nawiązaniu do inwestycji „ Budowa obiektu Liceum Ogólnokształcącego nr V w Olsztynie" prosimy o udzielenie odpowiedzi, w ramach dostępu do informacji publicznej, na następujące pytania:

    * Jaką rolę pełniła pani A. A. na tym zadaniu?
    * Czy w ramach prowadzonych robót budowlanych został wytworzony obiekt posiadający laboratoria badawcze (fizyczne, chemiczno- biologiczne lub medyczne)?

W nawiązaniu do inwestycji „ Realizacja robót budowlanych: modernizacja obiektów Szkół Podstawowych ne 2,6,11,18,25,27 w Olsztynie" prosimy o udzielenie odpowiedzi, w ramach dostępu do informacji publicznej, na następujące pytania:

    * Jaką rolę pełniła pani A. A. na tym zadaniu?
    * Czy w ramach prowadzonych robót budowlanych został wytworzony obiekt posiadający laboratoria badawcze (fizyczne, chemiczno- biologiczne lub medyczne)?

Treść odpowiedzi:
ODT, 55,83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.244.2020 Wniosek - obiekt posiadający laboratoria badawcze
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-04 11:45:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-02
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Marcin Dzieliński
Data modyfikacji: 2020-09-09 15:07:32