UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.243.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - protokoły kontroli, stanowiska stron i wyniki pokontrolne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Kontroli

Data wpływu: 2020-09-01

Data odpowiedzi: 2020-09-28

Treść wniosku:
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/370483///&id=370483

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/370482///&id=370482

W nawiązaniu do ww. ogłoszeń na podstawie art. 2 ust. 1 udip oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) udip wznoszę o przesłanie protokołów kontroli, stanowisk stron i wyników pokontrolnych w formie skanu.

Treść odpowiedzi:

Dnia 14.09.2020 Wnioskodawca otrzymał pismo:

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, ze zm.) zawiadamiam, że odpowiedź na Pana wniosek z dnia 01.09.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przeprowadzonych postępowań kontrolnych w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (KR.1711.22.2019 i KR.1711.8.2020) nie zostanie udzielona w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Powodem powyższego jest konieczność przygotowania danych wymagających przeanalizowania dużej ilości dokumentów oraz znacznego nakładu pracy związanego m.in. z dokonaniem anonimizacji danych, w tym danych wrażliwych.

W związku z powyższym informuję, że informacja publiczna we wnioskowanym zakresie zostanie Panu udzielona w terminie do 30.10.2020 r.

 

                                                                                                          Z poważaniem

Dyrektor Biura

/-/ Barbara Olszewska

 

 

Dnia 28.10.2020 r. Wnioskodawca otrzymał pocztą elektroniczną kopie zanonimizowanych dokumentów w żądanej formie.

Z poważaniem

Dyrektor Biura

/-/ Barbara Olszewska
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.243.2020 Wniosek - protokoły kontroli, stanowiska stron i wyniki pokontrolne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-04 11:32:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-01
Odpowiedzialny: Barbara Olszewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-28 11:43:24