UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.239.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - IDO, audyt KIR

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-08-28

Data odpowiedzi: 2020-09-11

Treść wniosku:
W związku z badaniem, do którego zostałem wyznaczony, ujętym w pracy edukacyjnej na studiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz art.10 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1429) składam wniosek o dostęp do informacji publicznej:

1. Czy korzystają Państwo z podmiotu zewnętrznego w zakresie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)? Jeżeli tak, to proszę podać:
a) datę zawarcia i zakończenia umowy,
b) całkowitą oraz miesięczną wartość brutto za okres jej obowiązywania,
c) sposób wyboru wykonawcy (na podstawie zapytania ofertowego, zapytania o cenę, przetarg, z wolnej ręki, inne),
d) w jaki sposób zostanie wybrany wykonawca w roku 2021, następnych latach lub po okresie obowiązywania aktualnej umowy,
e) nazwę firmy świadczącej usługę IOD oraz imię i nazwisko osoby wykonującej prace Inspektora Ochrony Danych,
f) termin przeprowadzenia ostatniego szkolenia pracowników,
g) termin ostatniego audytu w siedzibie jednostki.
2. Wnoszę o wskazanie planowanych kwot w budżecie roku 2021 przeznaczonych na zadania związane z RODO.
3. Czy był u państwa przeprowadzony audyt KRI? Jeżeli tak, to proszę podać:
a) Wykonawca - firma zewnętrzna czy pracownik instytucji,
b) Termin ostatniego audytu KRI,
c) Jeżeli 3a to firma zewnętrzna - proszę o wskazanie wartości brutto przeprowadzonego audytu

MAMY PRAWO WIEDZIEĆ Nadmieniamy, iż powyższe pytania o informację publiczną - wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar RODO - wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczególnie istotny. Udzielenie niepełnej informacji lub niezgodnej z treścią żądania przez adresata ocenia się jako bezczynność. Odpowiedź na zapytanie należy przesłać w ciągu 14 dni na adres mailowy.
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej" (...) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.239.2020 Wniosek - IDO, audyt KIR
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-03 09:26:28
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Paweł Dorosz
Data modyfikacji: 2020-09-11 12:13:33