UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.238.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja ZRiD nr 3/2020 - budowa drogi gminnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-08-27

Data odpowiedzi: 2020-09-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- udostępnienie decyzji ZRiD Nr-3/2020 na realizację inwestycji dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 308003N oraz 308002N w ramach realizacji zadania: Budowa odcinków ulic Wrzosowej i św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 104 KB metryczka
PDF, 2,29 MB metryczka
PDF, 926,71 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.238.2020 Wniosek - decyzja ZRiD nr 3/2020 - budowa drogi gminnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-28 14:46:03
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-27
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2020-09-09 08:53:57