UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.234.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - opinia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-08-27

Data odpowiedzi: 2020-09-02

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie treści opinii Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej dotyczącej projektu nowego dworca Olsztyn Główny oraz centrum handlowego, które ma powstać w miejscu obecnego dworca PKS w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 182 KB metryczka
PDF, 706,51 KB metryczka
DOC, 58.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.234.2020 Wniosek - opinia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-28 12:40:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-09-07 11:17:02