UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.232.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa na realizację projektu "Ratujmy jezioro Długie"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-08-25

Data odpowiedzi: 2020-08-27

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- umowa zawarta między Urzędem Miasta Olsztyna a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu: "Ratujmy jezioro Długie" w ramach OBO2019/2020.

Treść odpowiedzi:

Wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.232.2020 Wniosek - umowa na realizację projektu "Ratujmy jezioro Długie"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-27 12:00:18
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-25
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-17 09:32:53