UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.229.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kierownik budowy - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 528

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-08-24

Data odpowiedzi: 2020-09-07

Treść wniosku:
Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 528 relacji Olsztyn - Pasłęk - Dzierzgoń na odcinku ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją”.
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) („Ustawa”) a także na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnoszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zamówienia pn. „przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 528 relacji Olsztyn - Pasłęk - Dzierzgoń na odcinku ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” poprzez odpowiedź na pytanie:
1) kto pełnił funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji powyższego zamówienia tj. od przejęcia terenu budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego robót?
2) Kto pełnił funkcję kierownika robót drogowych przez cały okres trwania robót branży drogowej tj. od rozpoczęcia realizacji robót branży drogowej do podpisania protokołu odbioru końcowego robót branży drogowej?
3) Jaka była wartość brutto robót branży drogowej na przedmiotowym zadaniu?
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy wnoszę o niezwłoczne przekazanie mi przedmiotowych informacji poprzez ich przesłanie drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 101,90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.229.2020 Wniosek - kierownik budowy - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 528
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-27 10:53:54
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-24
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-22 12:28:10