UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.228.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wysokość stawki za pociągokilometr i wozokilometr

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-08-24

Data odpowiedzi: 2020-09-17

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o przekazanie wnioskodawcy informacji nt. wysokości stawki rekompensaty za pociągokilometr i wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2018 r. i 2019 r. w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie tramwajowym i autobusowym oraz przekazanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Jeżeli dane za rok 2019 są jeszcze niedostępne, proszę o przekazanie danych za rok 2018.

Treść odpowiedzi:
DOC, 90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.228.2020 Wniosek - wysokość stawki za pociągokilometr i wozokilometr
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-26 08:36:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-24
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-28 12:06:39