UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.227.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - mieszkańcy uczestniczący w debacie nad raportem o stanie gminy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2020-08-19

Data odpowiedzi: 2020-08-28

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 2 ust. 1 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie liczby mieszkańców gminy, którzy zgłosili się i zabrali głos podczas zeszłorocznej i tegorocznej debaty nad raportem o stanie gminy.
Proszę o przekazanie powyższej informacji przy pomocy poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 26.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.227.2020 Wniosek - mieszkańcy uczestniczący w debacie nad raportem o stanie gminy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-24 10:45:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-28 13:05:53