• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.226.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia umowy zawartej między Gminą Olsztyn a 10x oraz PWiK

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2020-08-19

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o przesłanie umowy zawartej w dniu 13 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a 10x S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.226.2020 Wniosek - kopia umowy zawartej między Gminą Olsztyn a 10x oraz PWiK
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-20 11:21:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-19
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-20 11:22:18