UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.225.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę obejmujące działkę nr 17 w obrębie nr 156

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-08-17

Data odpowiedzi: 2020-08-25

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie mi następujących informacji:
1. Czy zostało wydane jakiekolwiek pozwolenie na budowę obejmujące działkę nr 17 w obrębie geodezyjnym nr 156? Jeśli tak, to dla jakiej (jakich) inwestycji?
2. Czy została wydana jakakolwiek zgoda na legalizację samowoli budowlanej na działce nr 17 w obrębie geodezyjnym nr 156? Jeśli tak, to dla jakiej (jakich) inwestycji?

Treść odpowiedzi:
DOC, 89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.225.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę obejmujące działkę nr 17 w obrębie nr 156
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-20 10:51:26
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-25 15:37:14