UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/419/20
Data podjęcia: 26-06-2020
Data opublikowania: 08-09-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 3698
Data wejścia w życie: 26-08-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Emilii Plater w Olsztynie na działce nr 120 obr. 70
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/419/20 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Emilii Plater w Olsztynie na działce nr 120 obr. 70
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-08-18 14:39:14
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-08 12:28:12