UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/416/20
Data podjęcia: 26-08-2020
Data opublikowania: 10-09-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 3735
Data wejścia w życie: 25-09-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ul. Budowlanej (od ul. Towarowej do ul. Lubelskiej) i ul. Lubelskiej (od ul. Budowlanej do ul. Mariana Bublewicza) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:
1. oczekuje na publikację
2. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą od dnia 01 stycznia 2021 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/416/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ul. Budowlanej (od ul. Towarowej do ul. Lubelskiej) i ul. Lubelskiej (od ul. Budowlanej do ul. Mariana Bublewicza) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-08-18 14:27:00
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-10 11:52:40