UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 17-08-2020
Porządek posiedzenia:

17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 14.00

posiedzenie KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

komisja przeprowadzona zostanie zdalnie, dostęp pod adresem

3Ameeting_NjYzNGM5ODItODk2MC00Yzc4LTkwN2MtNDMxNThlNzg3MmNm@thread.v2/0?context=%7B" target="_blank">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjYzNGM5ODItODk2MC00Yzc4LTkwN2MtNDMxNThlNzg3MmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22f926e429-f729-49d9-b618-3cdfec316e96%22%7d

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Omówienie i rozpatrzenie skarg, wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję w sprawie poruszanej przez:

  1. Pana R. K. dotyczącej działalności Prezydenta Olsztyna,

  2. K. P. W. od 5 G dotyczącej petycji do gmin ws. Ochrony zdrowia przed elektroskażeniami,

  3. O. M. R. w zakresie projektu uchwały dotyczącego Samorządowej Karty Praw Rodzin.

  4. Panią A. P. zgłaszającej w ramach obywatelskiej incjatywy uchwałodawczej - projekt uchwały dotyczący zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania i wysokości stawek pobieranych z tego tytułu,

  5. Państwa M. i R.G. dotyczącej bezczynności Prezydenta Olsztyna,

  6. Pana R. K. w zakresie działań Prezydenta Olsztyna,

  7. Pana A. B. dotyczącej starań o podjęcie środków zaradczych wobec zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oddziaływania natężenia promieniowania elektromagnetycznego.

  8. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w zakresie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji RM.

 1. Sprawy różne.

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze zm.) Wyłączenia dokonała Aleksandra Witkowska Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta UM Olsztyna.

Protokół:
Obecność: Lista obecności z 17.08.2020.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 17.08.2020
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-08-18 14:07:22
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-09-17 13:53:40