UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/413/20
Data podjęcia: 26-08-2020
Data opublikowania: 09-09-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 3724
Data wejścia w życie: 24-09-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/413/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-08-18 14:03:02
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-09 12:37:51