UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/412/20
Data podjęcia: 26-08-2020
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-08-2020
Tytuł Uchwały:

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/412/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-08-18 13:52:44
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-03 09:54:11