UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.224.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skan pisma Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-08-14

Data odpowiedzi: 2020-08-24

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
-skanu/kserokopii pisma Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.07.2019 r. Proszę o nie anonimizowanie danych regon i krs bo nie są to dane chronione w rozumieniu rodo. Pismo znajduje się w aktach sprawy znak: GGN.III.6821.26.2018.D.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
PDF, 409,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.224.2020 Wniosek - skan pisma Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-18 11:49:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-14
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-05-12 14:35:18