UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.223.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz numerów rejestracyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2020-08-14

Data odpowiedzi: 2020-09-01

Treść wniosku:
 Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- wykazów numerów rejestracyjnych dla tablic zmniejszonych oraz tablic tymczasowych zwyczajnych przydzielonych dla poszczególnych starostw powiatowych i urzędów miast w województwie warmińsko-mazurskim.

Treść odpowiedzi:
PDF, 105,73 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.223.2020 Wniosek - wykaz numerów rejestracyjnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-17 11:14:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-14
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Jakub Siudziński
Data modyfikacji: 2020-09-08 11:49:16