UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.222.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-08-12

Data odpowiedzi: 2020-08-24

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/757/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013 r. z organami zarządzającymi ruchem kolejowym, infrastrukturą kolejową oraz obszarem kolejowym położonym w obszarze objętym planem lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Proszę o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 207 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.222.2020 Wniosek - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-14 12:16:20
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-08-24 10:22:24