UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.220.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - porozumienie dotyczące sprzedaży akcji spółki Stomil S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2020-08-10

Data odpowiedzi: 2020-08-26

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późń. zm.), zwracam się z prośbą o przesłanie  porozumienia zawartego w przedmiocie sprzedaży przez miasto akcji spółki Stomil Olsztyn S.A.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
PDF, 78,47 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.220.2020 Wniosek - porozumienie dotyczące sprzedaży akcji spółki Stomil S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-12 08:48:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-10
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-05 09:57:53