UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.218.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba pracowników w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-08-09

Data odpowiedzi: 2020-08-20

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie podania nazw komórek organizacyjnych urzędu (wydział lub jego odpowiednik) oraz liczby pracowników tych komórek ze wskazaniem ilości i nazw stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi, zgodnie z podanym wzorem:

Nazwa komórki organizacyjnej -  Stanowisko/liczba osób zatrudnionych

Wydział Obsługi Rady Miasta:
- stanowiska kierownicze urzędnicze - 2 pracowników
- stanowiska urzędnicze - 10 pracowników
- stanowiska pomocnicze i obsługi - 2 pracowników


Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.218.2020 Wniosek - liczba pracowników w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-11 13:39:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-09
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-04 10:53:02