UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Informacja

INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o wpłynięciu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku powojskowego XIX-wiecznego arsenału na terenie byłych koszar artylerii w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 17, na obiekt mieszkalny wielorodzinny z usługami. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Data publikacji
07-08-2020


Link do wniosku wraz z załącznikami

Dokumenty do pobrania

PDF, 259,02 KB metryczka
DOCX, 14,91 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o wpłynięciu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku powojskowego XIX-wiecznego arsenału na terenie byłych koszar artylerii w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 17, na obiekt mieszkalny wielorodzinny z usługami. Pismem z dnia 17 lipca 2020 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych ww. wniosku z dnia 5 sierpnia 2020 r. nie wypełniło wezwania z dnia 17 lipca 2020 r. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
Wprowadził do BIP: Joanna Prusik
Data udostępnienia: 2020-08-07 14:33:03
Wytworzył: Joanna Prusik
Data wytworzenia: 2020-08-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-08-07 14:41:24