UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.214.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja przetargu na sprzedaż OZK

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-08-04

Data odpowiedzi: 2020-08-07

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o informacje dotyczące przetargu na sprzedaż OZK. Poproszę o link w bip z dokumentacją dotyczącą tego przetargu (ogłoszenie, warunki, oferty, protokół z ogłoszenia wyniku przetargu). Jeśli w BIP nie ma tej dokumentacji, to proszę o jej przesłanie w formacie pdf lub word lub docx lub doc.
Proszę o informację, ile wynosiło wadium, które musiał wpłacić oferent?
Czy prawdą jest, że to wadium zostało zwrócone oferentowi, przed rozstrzygnięciem przetargu, który ostatecznie nabył OZK? Jeśli tak było, to jaka była podstawa prawna zwrotu wadium i ile to wadium wynosiło?

Treść odpowiedzi:
DOC, 89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.214.2020 Wniosek - dokumentacja przetargu na sprzedaż OZK
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-05 07:49:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-04
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-08-07 14:59:55